מחירון

המחיר למשחק לאדם. משחק שלישי לאדם רק בעשרה שקלים. בכל זמן בכל שעה.

יאללה בואו! אני מתחיל

 

                                      ש"ח

חופשים

10:00-03:00     /          30

ראשון - חמישי               

10:00-16:00      /          25

16:00-03:00      /         30

 

שישי

10:00-12:00      /         25

12:00-03:00      /         35

 

שבת חג וחוה"מ

10:00-03:00     /          3 5

*גרביים               /           7

 

*משחק שלישי בעשרה שקלים